Online Marketing: Zelf doen of Uitbesteden?

Je ruikt ze… de kansen die het online kanaal biedt voor jouw bedrijf. Je wil ze zetten.. de stappen die nodig zijn om die kansen te pakken. Maar wat is wijsheid? Een online marketeer aannemen? In zee gaan met een online marketing bureau? Een freelancer inhuren? Of misschien toch een stagiair ervoor inzetten? Als houvast voor het maken van dit soort beslissingen vind je in dit artikel 5 vragen die je helpen om de opties af te wegen en tot een goede keuze te komen.

Te beginnen bij…

1. Wat probeer je te bereiken?

Sla hem eens helemaal plat door jezelf de volgende vragen te stellen:

 • Wat probeer je zakelijk te bereiken en waarom? 
 • Welke rol kan online marketing daarin (gaan) spelen? 
 • Kun je het antwoord op deze vraag kwantificeren? 

Onder de streep komt het er meestal op neer dat je online marketing wil toepassen om een bepaalde propositie verder in de markt te zetten. Probeer dat eens door te vertalen naar een jaardoel. Bijvoorbeeld het aantal leads dat je in 12 maanden wil genereren met behulp van online marketing.

2. Welke kennis moet je minimaal ontwikkelen en borgen?

Als je weet wat je wilt bereiken dan zou je jezelf de vraag kunnen stellen welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om deze doelen te bereiken. 

Stel dat je aan de slag wilt met zoekmachine marketing. Je ziet daar veel potentie in, maar je hebt niet de benodigde expertise in huis. Welke interne kennis wil je dan minimaal rondom zoekmachine marketing ontwikkelen? Is het voldoende om op hoofdlijnen te snappen hoe zoekmachinemarketing werkt en hoe je data kunt ‘lezen’? Of wil je op detailniveau weten hoe je campagnes kunt opzetten, optimaliseren en uitbouwen? 

Deze vragen hangen eigenlijk altijd samen met drie dingen:

 • Het budget dat je tot je beschikking hebt
 • De fase van digitale volwassenheid waarin jouw organsiatie zich bevindt
 • De ambities op mid-lange termijn

Wanneer online marketing iets is wat relatief nieuw is in jouw organisatie dan is uit het niets optuigen van een complete online marketing afdeling vaak een brug te ver. In dat geval kun je bijvoorbeeld aansturen op interne ownership voor online marketing binnen een bestaande rol die specialistische taken uitbesteedt en een coördinerende functie heeft. 

Digitale Groei Piramide

3. Is er al een resultaatverantwoordelijke voor marketing?

Als er nog niemand verantwoordelijk is voor marketing, begin dan ook niet zomaar met online marketing. Er moet iemand intern verantwoordelijk zijn voor marketing. Dat hoeft niet per definitie iemand te zijn die zelf heel veel affiniteit heeft met online marketing, maar het is van groot belang dat iemand intern er de verantwoordelijkheid voor voelt. 

Zeker op het moment dat je met externe partijen gaat werken heb je iemand nodig die een coördinerende taak kan bekleden en de schakel tussen marketing en sales bewaakt.

4. Hoe zien je Focus doelstellingen er uit?

Kun je de grotere doelstelling die je bij vraag 1 hebt gekwantificeerd op knippen in kwartaaldoelstellingen die ervoor gaan zorgen dat je dit doel bereikt? De aard van deze doelstellingen helder krijgen gaat je helpen bij het beantwoorden van de vraag of je online marketing intern gaat beleggen of uit gaat besteden. 

Stel dat je doelstellingen (na wat reken- en denkwerk) er uit zien als volgt:

Jaardoelstelling

“Het aantal leads via de website verhogen van 2 per maand naar 20 per maand”

Focus doelstellingen Q1 & Q2:

Q1: 

 • Zoekwoorden onderzoek en structuur optimalisatie website
 • Redesign website tbv. Conversieoptimalisatie
 • Uitbreiden website met 10 pagina’s relevante content
 • Formuleren content strategie

Q2

 • Lanceren eerste Google Ads campagne
 • Uitrol content strategie 
 • Versturen 3 x nieuwsbrief
 • Publiceren van 6 blogs 

Nu is het zo dat je een capabele Marcom collega hebt met een vlotte pen. Laten we haar Maartje noemen. Maartje is prima in staat om de content van de website uit te breiden en het opzetten en versturen van een nieuwsbrief is ook geen probleem. Wanneer het echter aankomt op het formuleren van online marketing strategie en het inrichten van Google Ads campagnes is ze niet heel bedreven. 

In dit geval is het in eerste instantie meestal zinnig om expertise van buitenaf aan te haken voor de overige zaken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om voor ieder specialisme een freelancer aan te haken. Dat heeft het voordeel dat je op de verschillende schakels ook makkelijk iemand anders in kunt schakelen als de samenwerking of kwaliteit niet bevalt. 

Het nadeel is dat je veel meer coördinatie en afstemming hebt in het proces. Een ander nadeel is dat verschillende mensen verantwoordelijk zijn voor losse onderdelen, terwijl in online marketing juist de som der delen zo belangrijk is. 

Deze zoektocht heeft ervoor gezorgd dat wij bijvoorbeeld het “Online Partnership” in het leven hebben geroepen. Daarmee heb je je eigen marketing team ter beschikking met verschillende specialismes en ben je minder tijd kwijt aan coördinatie. Daarnaast werken we vanuit een wendbaar en holistisch marketing methode, waardoor de som der delen meer waard is en er een echte partnership ontstaat. Nooit ‘u vraagt wij draaien’, altijd oprechte adviezen, feedback en stappen voorwaarts.

5. Wat zijn de kritische succesfactoren?

Van welke specialismes hangen je focus doelstellingen het meeste af? Social media? Zoekmachine marketing? Content marketing? Conversie optimalsiatie? Hoe meer verschillende specialismes er nodig zijn, hoe moeilijker het wordt om het allemaal in 1 rol te beleggen. 

Hoe meer bewegende delen er zijn, hoe belangrijker het wordt om het geheel te blijven overzien vanuit een integrale aanpak. Als je even alle plannen en ambities die je hebt los laat; wat zijn dan in de kern de meest kritische succesfactoren? Welke factoren zorgen er uiteindelijk voor dat online marketing voor jouw organisatie succesvol is? Noteer 3 tot 5 van deze kritische succesfactoren eens voor jezelf.

Twee voorbeelden:

Voor bedrijf A bestaan de kritische succesfactoren uit:

 • Het duurzaam borgen van de online marketing functie
 • Focus op 1e en 2e lijns netwerk
 • Het merk online bewaken top of mind blijven via social media

Voor bedrijf B bestaan de kritische succesfactoren uit:

 • Het duurzaam borgen van de online marketing functie
 • Focus op genereren van new business
 • Growth hacking succesvol toepassen

Bedrijf A heeft is eerder geholpen bij het in dienst nemen van een online marketeer die ervaring heeft met social media, email marketing en content marketing.

Bedrijf B is veel meer gebaat bij het inzetten van meerdere disciplines en heeft meer innovatief en creatief vermogen nodig. Bedrijf B zal eerder geholpen zijn door het creëren van een interne rol die naast het beheren van een aantal online kanalen in staat is om een coördinerende rol te spelen met één of meerdere externe partijen die verschillende specialismes in kunnen vullen.

Tot slot

Iedere casus is uniek. Er is daarom ook geen eenduidig antwoord te geven op de vraag of je online marketing zelf moet doen of beter uit kunt besteden. It depends. 

Nog een laatste tip: een stagiair verantwoordelijk maken voor online marketing: niet doen. We werken zelf al meer dan 8 jaar succesvol met stagiairs in ons bedrijf en ze kunnen meer dan vaak wordt gedacht – maar het borgen van een online marketing functie moet je op een duurzame en manier doen met eindverantwoordelijkheid in het managementteam. 

Er moet altijd iemand met langetermijn commitment verantwoordelijk zijn voor marketing. Bij voorkeur ligt deze rol dicht tegen de visionair in de organisatie aan, dus ofwel de ondernemer zelf of iemand waarnaar de verantwoordelijkheid is gedelegeerd intern. Dus niet die talentvolle stagiair. Die kan geweldige dingen betekenen in de uitvoer maar meestal niet als resultaatverantwoordelijke.

Worstel je toch nog?

Worstel je toch nog met het maken van de juiste beslissing voor jouw organisatie? Neem gerust eens contact op. We denken graag met je mee.


Geplaatst in Blog, Marketing.

Andere berichten