Webteksten

Definitie van webteksten

Webteksten zijn teksten die op webpagina’s worden geplaatst. Het doel van webteksten is vaak om een lezer te overtuigen, te prikkelen, te vermaken of om tot de aanschaf van een product over te gaan. Besteed bij de creatie van een website veel aandacht aan de webteksten, omdat het in het kader van SEO zeer belangrijk is om te beschikken over goede webteksten.