Web 2.0

web 2.0 icon

Definitie van Web 2.0

Het concept Web 2.0 gaat over het web dat gezien wordt als een platform om informatie te delen en samen te werken. Een Web 2.0 website stelt gebruikers in staat om te interacteren en samen te werken en content te creëren. Voorbeelden van Web 2.0: social media sites, blogs, wiki`s en video sharing sites.