Themes

Definitie van themes

Een WordPress theme is een template voor WordPress. Een theme is als het ware de basis die je kunt aanpassen aan speciefieke wensen. Het ene theme kan bijvoorbeeld uitstekend geschikt zijn voor het maken van een blog, een ander theme kan je gebruiken om een online magazine look te geven en weer een ander theme creëert de look van een corporate website.