Social Media

Definitie van social media

Social media is een verzamelnaam voor web-based en mobile-based technologieën die ons in staat stellen met personen, organisaties en andere samenwerkingsverbanden te communiceren. Voorbeelden van grote social media platforms zijn Facebook, Linkedin en Twitter.