Requirements

Definitie van requirements

Requirements zijn in wezen de eisen en wensen waar een website aan moet voldoen. Requirements worden vaak onderverdeeld in requirements die geintegreerd moeten worden (de must haves), requirements die die je graag geintegreerd zou hebben (de would like to haves) en requirements waarvan je het mooi zou vinden als ze geïntegreerd zouden kunnen worden (nice to haves). Achterliggend model dat vaak wordt gebruikt is de MoSCoW methode.