Copywriting

copywriting icon

Definitie van copywriting

Copywriting is het schrijven van teksten met als doel om een product, dienst, persoon, idee of opinie te promoten. Het doel van deze tekst is om de lezer ervan te overtuigen om een bepaald product aan te schaffen of een dienst af te nemen. Als je een commerciele website hebt doe je er goed aan om de teksten te laten schrijven of na te laten lopen door een (online) copywriter. Op deze manier kun je de conversie van je website verhogen.