Interview Jan Wolter Bijleveld | Duurzame Groei en het vertellen van verhalen

Duurzame groei is voor ons een belangrijk thema. Daarom gaan we regelmatig in gesprek over dit thema met mensen die er een mooie visie op hebben. In dit interview vragen we aan spreker en auteur Jan Wolter Bijleveld wat hij van duurzame groei vindt en hoe hij dit wil realiseren. Jan Wolter Bijleveld is conceptmaker, schrijver en auteur van de bestseller “Loslaten.”

1. Wie ben je en wat is je rol?

Ik ben Jan Wolter Bijleveld, conceptmaker en tekstschrijver. Mijn (professionele) rol binnen mijn bedrijf Hoofdruimte is die van intermediair: organisaties helpen hun verhaal over te brengen bij hun doelgroepen. 

Meestal zitten zij ergens helemaal ‘in’, zien hun perspectief maar hebben een blinde vlek voor hoeveel (of eerder: hoe weinig) de doelgroep weet en zij tegenover het onderwerp staan. 

Als buitenstaander denk ik mee hoe ze informatie/kennis toegankelijk kunnen maken, dus wat vertel je en hoe vertel je het, met ideeën en teksten. 

Daarnaast ben ik als docent verbonden aan The School of Life Amsterdam en geef mensen in classes en workshops (ook voor bedrijven) stof tot nadenken om zelfinzicht te ontwikkelen. 

2. Hoe zou je jezelf beschrijven in 5 steekwoorden?

Nieuwsgierig, niet snel tevreden (maar daarover op zich tevreden), vriendelijk verpakt tegendraads, zoekend naar het verschil tussen hoofd- en bijzaken.

3. Wat komt er op wanneer je denkt aan het begrip ‘duurzame groei’?

Groei die vol te houden is. Voor individuen, voor de samenleving, voor de planeet. Duurzame groei vind ik een mooie term. Al moeten we er ook voor openstaan dat soms duurzaam en groei niet samengaan. 

4. Welke duurzame groei wil jij graag realiseren?

Mijn ambitie is om duurzame groei op allerlei terreinen te helpen ontwikkelen. Als conceptmaker/tekstschrijver en workshopgever heb ik een faciliterende rol. Met communicatie help ik graag een verschil te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe we met water omgaan, sociale innovatie, hoe positieve ontwikkelingen in de zorg aandacht krijgen, de rol van natuur, van veiligheid, welke gedeelde ambities een organisatie heeft of hoe ze van betekenis willen zijn voor de wereld. Eerlijke, oprechte klantverhalen, interviews, animaties, informatiecampagnes, er zijn zoveel mooie manieren om een verhaal te vertellen. Ik help graag om goede verhalen goed te vertellen.

5. Op welke manier speelt digitale marketing hier een rol in?

Via digitale marketing kom je dichtbij mensen. Dat is een verantwoordelijkheid, het vraagt om een bedachtzame en gedoseerde inzet. Als je het goed doet, als je echt binnen weet te komen, over weet te komen bij mensen, als je erin slaagt om echt relevant te zijn met je verhaal, dan helpen zij weer mee om het verhaal verder de wereld in te helpen door het te delen. Enorm krachtig. 

6. Welke trends zijn zie jij op dit moment als het meest relevant in jouw branche?

Relevant is wat mij betreft de zoektocht naar: relevantie. Waarmee is een organisatie relevant voor zijn doelgroepen. Een hang naar het betekenisvolle. Ik gebruik wel eens de term Relevantie Revolutie, het moet echt relevant zijn wat je als organisatie doet en deelt. Het gaat steeds meer om wat er echt toe doet (en minder om de bullshit). Dat organisaties – bedrijven maar ook onderwijs, zorg- en onderwijsinstellingen en overheden – goed moeten laten zien wat ze toevoegen aan de wereld. Geen marketingverhalen, zeggen sommige mensen dan, maar ik denk dat ze bedoelen: geen (inhouds)loze verhalen. Wat dat betreft heeft marketing een imagoprobleem ☺, maar marketing kan prima bouwen op echtheid en op betekenis. 

7. Wat wil je worden als ‘je later groot bent?’

Ik geloof dat ik het wel prettig vind om klein te blijven, mag dat ook?

Geplaatst in Blog, Marketing.

Andere berichten