Geplaatst door op 19 Dec 2017 in Blog

Als we de prestatie van een organisatie willen verbeteren dan hebben we vaak de neiging om met een aantal ‘knappe koppen’ bij elkaar te gaan zitten en te bedenken wat er nodig is om die prestatie naar een hoger plan te tillen. We doen aannames en formuleren een strategie die vervolgens ‘uitgerold’ wordt. In de praktijk wil dit echter niet zeggen dat de mensen die deze strategie ten uitvoer moeten brengen ook gedrag gaan vertonen dat noodzakelijk is voor succes. Hoe kan dit proces omgedraaid worden? Welke vragen kun je in een organisatie stellen om prestatie te koppelen aan zingeving en bedoeling van de organisatie én het individu?

Ontdek 7 vragen die je vandaag nog kunt stellen om de prestatie van je organisatie te verbeteren.

1. Wat is voor jou belangrijk in je werk?

Deze vraag zou je aan ieder individu in een organisatie voor moeten leggen. Je raakt hier namelijk de kern waardoor iemand gemotiveerd wordt. Als het voor iemand belangrijk is om zich continu door te kunnen ontwikkelen, maar die ruimte niet krijgt dan blokkeer je de energie en die anders had bij kunnen dragen aan de prestatie en ontwikkeling van de organisatie.

2. Op wat voor manier leer je het beste?

Niet iedereen leert optimaal door het lezen van boeken of het volgen van een training. Sommige mensen zijn meer visueel ingesteld, anderen weer auditief. De één verslindt boeken en artikelen, de ander voelt zich veel beter bij het uitproberen van dingen en leert door trial en error. Door deze vraag te stellen creëer je de ruimte om beter in te pluggen op het potentieel van een individu en zijn bijdrage aan het geheel.

3. Welke 5 harde afspraken maken we met elkaar?

Te veel regels verstikt en het ontbreken ervan kan zorgen voor onduidelijkheid en niet meer weten wat de gezamenlijke bedoeling en binding is. Wat is voor jullie als team belangrijk en welke afspraken willen jullie met elkaar maken? Afspraak = afspraak kan zo een afspraak zijn. Of beloven = doen. Maar ook het borgen van je eigen leerproces op een manier dat een collega ook iets met deze kennis kan een mooie gezamenlijke afspraak zijn.

4. Hoe spreken we elkaar aan wanneer één van deze afspraken niet wordt nagekomen?

En als deze afspraken eenmaal voor iedereen duidelijk zijn, hoe gaan jullie elkaar dan aanspreken wanneer er een afspraak niet wordt nagekomen? Het bieden van een werkomgeving van ‘high trust, low tolerance’ past erg goed bij kennisintensieve organisaties die hun prestatie continu willen verbeteren. Geef professionals het vertrouwen dat ze verdienen, maar zorg ook voor een cultuur waarin men elkaar aanspreekt op het moment dat één van de afspraken niet wordt nagekomen.

5. Hoe kunnen we direct leren van ‘fouten’?

‘Fouten’ staat in deze vraag tussen aanhalingstekens. De reden daarachter is omdat het maken van een fout een gratis leermoment kan zijn. Een fout wordt echter pas een leermoment wanneer er niet met het vingertje gewezen wordt naar degene die de fout maakt of dat er excuses op tafel komen. Een fout wordt een leermoment wanneer jullie jezelf direct de vragen stellen: ‘wat kunnen we hiervan leren?’ en ‘hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen of beter doen?’

6. Hoe kunnen we de dingen makkelijker maken?

In een wereld die alsmaar complexer wordt winnen de organisaties die snappen hoe ze de dingen makkelijker kunnen maken. Hoe breng je dingen op een makkelijkere manier over? Hoe geef je de klant laagdrempelig inzicht in hoe jullie als organisatie waarde toevoegen? Hoe vereenvoudig je processen en zorg je ervoor dat mensen vooral bezig zijn met die dingen waar hun bloed sneller van gaat stromen?

7. Hoe nemen we afleidingen weg die niet bijdragen aan de bedoeling?

Als het de bedoeling van jouw organisatie is om zoveel mogelijk waarde te bieden aan de klant dan kan het nog steeds zo zijn dat er heel veel werk wordt gedaan dat helemaal niet bijdraagt aan deze bedoeling. Zoals Wouter Hart in zijn boek Verdraaide organisaties zo mooi zegt: Stel regelmatig de vraag:”Wat was nou eigenlijk de bedoeling”? En als je erachter komt dat een groot deel van tijd, focus en energie wordt opgesnoept door factoren die afleiden van deze bedoeling, zorg er dan voor dat deze factoren worden weggenomen.

Het kan lastig zijn om de strategie van jouw organisatie onder de loep te nemen of te vernieuwen. Wij kunnen je ook helpen met een consult of advies voor jouw organisatie. Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.