7 aanjagers om duurzaam te groeien in een digitale wereld

Veel organisaties worstelen met de uitdagingen én kansen die onze digitaliserende wereld met zich mee brengt. Veranderingen lijken steeds sneller te gaan. Dat vraagt om een andere aanpak. Een andere manier van communiceren en een andere manier van organiseren. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je al lang niet meer hetzelfde als je altijd kreeg.

Het is aanpassen of wegzakken. Tijd voor actie in plaats van inkakken. De urgentie om als organisatie ‘digitaal volwassen’ te worden is groter dan ooit. Want het enige wat je zeker weet is dat niets doen er voor zorgt dat duurzame groei vasthouden onmogelijk is.

Belangrijke aanjagers voor duurzame groei

Natuurlijk is het genereren van meer leads, klanten en omzet een belangrijk aandachtspunt wanneer je gaat werken aan groei. Maar duurzame groei is meer dan omzet en winst alleen. Er zijn verschillende aandrijvers van duurzame groei, waarvan ik zelf oa. de volgende 7 vaak aanhaal:

1. Innovatie

Om duurzaam te blijven groeien is continue innovatie noodzakelijk. Innovatie op het gebied van marketing en communicatie, maar ook op het gebied van producten, diensten, business modellen en werkwijzen.

2. Mensen

Mensen zijn de drijvende kracht achter verandering maar kunnen tegelijkertijd ook een blokkerende schakel zijn. Verschil in zienswijzen tussen generaties op de werkvloer wordt steeds groter en daarom zijn er capabele bruggenbouwers nodig: mensen die vanuit waarde voor het collectief kunnen handelen en een duurzame koers kunnen varen.

3. Omzet

Omzet (en cashflow) is het bloed dat door de aderen van een organisatie stroomt. Zonder positieve ontwikkeling in omzet, geen duurzame groei en minder ruimte om te innoveren.

4. Kennis

Duurzame kennisontwikkeling is een must. Daarom bepalen wij vanuit JijOnline bijvoorbeeld altijd samen welke kennis beter intern geborgd kan worden en verplichten klanten nooit al onze diensten af te nemen.

5. Continuïteit

Zonder continuïteit geen duurzame groei. Dat gaat op voor medewerkers, maar net zo goed voor zakelijke relaties. Continuïteit gaat over het enablen van mensen dat te doen wat ze tof vinden en waarmee ze het meeste waarde toe kunnen voegen. Maar ook over het geven en krijgen van respectvol vertrouwen.

6. Transparantie

Organisaties die geen last hebben van transparantiefobie ondervinden aan den lijve dat juist transparantie en eerlijkheid ervoor zorgt dat je meer klanten aantrekt die bij jouw organisatie DNA passen. In ons digitale tijdperk moet je ook gewoon niet de illusie hebben dat het achterhouden van kennis of informatie bijdraagt aan duurzaam concurrentievoordeel. In tegendeel: door transparantie tegen te gaan creëren organisaties argwaan. Door argwaan te creëren daalt het consumentenvertrouwen. 

7. Gewoontes

Je kunt de wil hebben iets te willen en zelfs de methode om het te doen, maar duurzame groei valt of staat met het omarmen van bepaalde gewoontes en ritmes. Met de juiste gewoontes bouw en houd je het momentum van duurzame groei vast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inbouwen van een maandelijks ritme waarin je stilstaat en werkt aan innovatie. Wanneer je dit niet doet neemt de waan van de dag het gewoonlijk al snel weer over.

Duurzame impact maken

Het is interessant om te zien dat organisaties met een snel lerend vermogen veel beter in staat zijn om te floreren in onze digitale wereld. Duurzame impact maken gaat steeds meer over kortcyclisch werken en minder vanuit lange watervalplannen. Niet voor niets omarmen steeds meer organisaties agile werkwijzen en worden focusdoelstellingen steeds meer per kwartaal geformuleerd in plaats van per jaar. Het zijn ontwikkelingen die niet alleen terug te beredeneren zijn naar de intrinsieke evolutie van mensen en organisaties zoals Laloux beschrijft in zijn boek “Reinventing Organizations”, maar er is een directe link met de opkomst van het internet en de daarop voortgezette digitale revolutie.

Organisatieontwikkeling niet vanuit vacuüm 

Het ontwikkelen van onze organisaties is daarmee niet iets wat werkt wanneer je het alleen intern aanpakt. We moeten inzien dat de interactie met het ecosysteem waarin een organisatie zich bevindt één van de cruciale succesfactoren is in het bereiken van duurzame groei. Die interactie kun je vinden in marketing en communicatie, in social media, in het delen van kennis, in testimonials en reviews en in het toevoegen van waarde in de vorm van content en daden.

Alleen organisaties die in gezonde harmonie met hun ecosysteem leven en waardetoevoeging vóór de transactie stellen zullen in de toekomst gerekend worden tot succesvolle organisaties die duurzame impact maken. Dat vraagt soms een verandering in mindset, maar wanneer men de smaak eenmaal te pakken krijgt rolt positieve verandering vaak vanzelf door. 

Misschien komt dat wel omdat we ons als mens veel meer op onze plek voelen in eco-systemen in plaats van ego-systemen.

Hulp nodig bij het verduurzamen van je onderneming?

Het kan soms lastig zijn wanneer je als organisatie marketing nog vanuit een traditionele bril bekijkt. Wij helpen je graag stap voor stap in het proces bij het maken van de eerste duurzame stappen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Geplaatst in Blog, Marketing.

Christiaan Slierendrecht

Oprichter van JijOnline en digital marketing strateeg. Nam in 2010 ontslag van zijn corporate baan om full time online te gaan ondernemen. Houdt ervan kennis te delen en anderen te activeren om het online kanaal in te zetten om vooruit te komen en te groeien.

Andere berichten